Odd Gøthe

Denne siden viser opplysninger om Odd Gøthe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Gøthe
NSD id-nummer: 6342
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirektør 1956
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirektør
1980 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forhandlingsdirektør 1969
1981 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirektør 1956
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirektør
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirektør 1981 1981
1981 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forhandlingsdirektør 1969
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirek 1956
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirek 1979
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forhandlingsdirek 1969
1984 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirek 1956
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirek 1979
1985 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirek 1956
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forhandlingsdirek 1979
1986 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdirek 1956
1987 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Forhandlingsdir 1956