Anders Utne

Denne siden viser opplysninger om Anders Utne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Utne
NSD id-nummer: 6343
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1978
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Nestleder I statsråd 220 Underdirektør 1979
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1981 1981
1992 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1149 Direktør 1992
1992 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1992
1993 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1149 Direktør 1992
1993 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1992
1994 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1149 Direktør 1992
1994 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Viseadm Direkt 1992 1994
1996 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1992 1996