Grethe Johansen

Denne siden viser opplysninger om Grethe Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe Johansen
NSD id-nummer: 640
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Husmor 1976
1980 Statens husmorferieutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1978 1980
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Husmor 1976
1982 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Husmor 1976 1982