Jan Ingebretsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Ingebretsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Ingebretsen
NSD id-nummer: 6433
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2003 Fiskerisjef 1975
1980 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2003
1981 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2003
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fiskerisjef 1983
1984 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fiskerisjef 1983
1985 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fiskerisjef 1983
1986 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fiskerisjef 1983