Anne Karine Haug

Denne siden viser opplysninger om Anne Karine Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Karine Haug
NSD id-nummer: 645
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1703 Daglig Leder 1979
1981 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1703 Daglig Leder 1979
1982 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1979 1982
1984 Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1984
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1979 1985
1985 Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1984
1986 Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1984
1987 Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1984
1988 Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1703 Daglig Leder 1984