Olav Markussen

Denne siden viser opplysninger om Olav Markussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Markussen
NSD id-nummer: 6493
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sikringsutvalget. Utvalg til å se på sikkerhetsspørsmål i forbindelse med åpninger etter drift på ikke-mutbare mineraler Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Bergingeniør 1978
1984 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1984
1985 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1984
1986 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1984
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Disponent 1993
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Disponent 1993
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Disponent 1993
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Adm. Direktør 1993
1996 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Adm. Direktør 1996
1997 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Adm. Direktør 1996