Kristina Landsverk

Denne siden viser opplysninger om Kristina Landsverk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristina Landsverk
NSD id-nummer: 653
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301
1981 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Distriktsveterinær 1981 1981
1982 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1432 Distriktsveterin 1982 1982
1986 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Vitenskapelig Ass 1986
1987 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Vitenskapelig A 1986
1988 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Vitenskapelig A 1986
1989 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Vitenskapelig A 1986
1990 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Vitenskapelig A 1986