Jonas Hetland

Denne siden viser opplysninger om Jonas Hetland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jonas Hetland
NSD id-nummer: 6682
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1101 Disponent 1983
1985 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1101 Disponent 1985