Olav Leon Mork

Denne siden viser opplysninger om Olav Leon Mork fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Leon Mork
NSD id-nummer: 6760
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Vanlig medlem 1502 Kontorsjef 1977
1980 Representanter for Landbruksdepartementet i styret for 4H Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1502 Kontorsjef
1981 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Vanlig medlem 1502 Kontorsjef 1977
1983 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1548 Kontorsjef 1983 1983
1984 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1548 Kontorsjef 1983
1985 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1548 Kontorsjef 1983
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1548 Kontorsjef 1985
1986 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1548 Kontorsjef 1983
1986 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Leder Av departement 1548 Kontorsjef 1985 1986
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1502 Fylkeslandbruks 1986 1990