Berthe Haga

Denne siden viser opplysninger om Berthe Haga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berthe Haga
NSD id-nummer: 6773
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 236 Bonde 1979 1985
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 236 Bonde 1979 1985