Anna Turid Alfnes

Denne siden viser opplysninger om Anna Turid Alfnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Turid Alfnes
NSD id-nummer: 6776
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1979 1981
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1979 1981
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Fylkesgartner 1981 1981
1981 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fylkesgartner 1981 1981
1982 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1982 1982
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1979
1984 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1982
1984 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fylkesgartner 1981
1984 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fylkesgartner 1981
1984 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkesgartner 1983
1985 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1982
1985 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fylkesgartner 1981
1985 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fylkesgartner 1981 1985
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 214 Fylkesgartner 1983
1986 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Fylkesgartner 1982
1990 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1991 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1992 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1993 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1994 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1995 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990
1996 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1990