Karl Aasland

Denne siden viser opplysninger om Karl Aasland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Aasland
NSD id-nummer: 6780
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1979 1981
1980 Fagstyret for Jæren meieriskole Bryne Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1103 Direktør 1965
1980 Styret for Meierilaboratoriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1103 Direktør 1959
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1979 1981
1981 Fagstyret for Jæren meieriskole Bryne Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1103 Direktør 1965