Lars Sjøflot

Denne siden viser opplysninger om Lars Sjøflot fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Sjøflot
NSD id-nummer: 6838
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Nestleder 214 Forsker 1978
1981 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Nestleder 214 Forsker 1978
1981 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981 1981
1983 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981
1984 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981
1985 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forskningssjef 1981 1985