Leif Robert Hansen

Denne siden viser opplysninger om Leif Robert Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Robert Hansen
NSD id-nummer: 6847
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1977
1981 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1977
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Seksjonsleder 1981 1981
1981 Styret for Nordisk genbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 214 Seksjonsleder 1981 1981
1982 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Seksjonsleder 1977 1982
1982 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Seksjonsleder 1982
1984 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Seksjonsleder 1981
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Seksjonsleder 1981 1985
1986 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Seksjonsleder 1982 1986
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Fagsjef 1988