Christine M Hoel

Denne siden viser opplysninger om Christine M Hoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christine M Hoel
NSD id-nummer: 6865
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 412 Bonde 1977
1980 Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 412 Gårdbruker Bonde 1978
1981 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 412 Bonde 1977
1981 Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 412 Gårdbruker Bonde 1978
1982 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1977 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 412 Bonde 1985
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1986 Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Bonde 1978 1986
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1989
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1989
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1985
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1989
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Bonde 1989