Per Stamnes

Denne siden viser opplysninger om Per Stamnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Stamnes
NSD id-nummer: 6892
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1702 Disponent 1978
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1702 Disponent 1978
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Direktør 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1702 Direktør 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Direktør 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 605 Disponent 1985
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1986
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1982
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 605 Disponent 1985
1987 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1986
1987 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 605 Disponent 1985
1988 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1986
1989 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1986
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Disponent 1986