Sjur K. Jaastad

Denne siden viser opplysninger om Sjur K. Jaastad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sjur K. Jaastad
NSD id-nummer: 6913
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1231 Fruktdyrker 1973
1981 Styret for Ullensvang Forsøksgard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1231 Gårdbruker 1981 1981
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1231 Fruktdyrkar 1982 1982
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1231 Fruktdyrker 1982
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1231 Gardbruker 1982
1985 Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1231 Gardbruker 1973 1985
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1231 Gardbruker 1982
1990 Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1231 Fruktdyrker 1990
1991 Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1231 Fruktdyrker 1990
1992 Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1231 Fruktdyrker 1990
1993 Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1231 Fruktdyrker 1990
1994 Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1231 Fruktdyrker 1990