Anne Lunder

Denne siden viser opplysninger om Anne Lunder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lunder
NSD id-nummer: 698
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1977 1980
1981 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 502 Herredsgartner 1981 1981
1981 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Gårdbruker 1981 1981
1983 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1983
1983 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Herredsgartner 1983 1983
1984 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1983
1984 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Herredsgartner 1983
1984 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1981
1985 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1983
1985 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Herredsgartner 1983
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1985 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1981
1986 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsgartner 1983 1986
1986 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1986
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1987 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1986
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1988 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1986
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1989 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1986
1989 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Herredsgartner 1983 1989
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsgartner 1985