Gjermund Haga

Denne siden viser opplysninger om Gjermund Haga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gjermund Haga
NSD id-nummer: 7008
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Konsulent 1980 1980
1982 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1982 1982
1982 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1982 1982
1982 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1983 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1982
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Generalsekretær 1983
1984 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1982
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1982 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Generalsekretær 1983
1985 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Generalsekretær 1982
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Generalsekretær 1983
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Generalsekretær 1990
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Generalsekretær 1990
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Generalsekretær 1990