Ragnar M. Næss

Denne siden viser opplysninger om Ragnar M. Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar M. Næss
NSD id-nummer: 7154
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Fylkesskogmester 1981 1981
1987 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 912 Fylkesskogmeste 1987
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 912 Fylkesskogmeste 1987
1988 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 912 Fylkesskogmeste 1987
1988 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 912 Fylkesskogmeste 1987
1989 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987
1989 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987 1990
1990 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987
1991 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987
1992 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 819 Adm. Direktør 1987