Svein Skavhaug

Denne siden viser opplysninger om Svein Skavhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Skavhaug
NSD id-nummer: 7158
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Underdirektør
1980 Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Underdirektør 1977 1981
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Underdirektør 1981 1981
1981 Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Underdirektør 1977 1981