Knut Nordstoga

Denne siden viser opplysninger om Knut Nordstoga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Nordstoga
NSD id-nummer: 7275
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301
1981 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301
1983 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1972 1984
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1972 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1985