Ing Lill Pavall

Denne siden viser opplysninger om Ing Lill Pavall fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ing Lill Pavall
NSD id-nummer: 7280
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Student 1980 1980
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Lektor 1981 1981
1983 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Lektor 1983 1983
1984 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1841 Lektor 1981 1984
1984 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Lektor 1984
1984 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Lektor 1980
1984 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Lektor 1983
1985 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1841 Sekretær 1985
1985 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1841 Sekretær 1985
1985 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1984
1985 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1980
1985 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Sekretær 1983
1986 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1841 Sekretær 1986
1986 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1841 Sekretær 1985
1986 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1841 Sekretær 1985
1986 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1984
1986 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1980
1986 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Sekretær 1983
1987 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1841 Sekretær 1986
1987 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1841 Sekretær 1985
1987 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1984
1987 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1980
1987 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Sekretær 1983
1988 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1841 Sekretær 1986
1988 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1984
1988 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1841 Sekretær 1980
1988 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Sekretær 1983
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1841 Sivilagronom 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1841 Sivilagronom 1989
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1841 Sivilagronom 1990
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1841 Sivilagronom 1989
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1841 Sivilagronom 1990
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1841 Sivilagronom 1989
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1841 Sivilagronom 1990
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Nestleder Av andre 1841 Sivilagronom 1989 1993
1993 Sametingsrådet Rådgivende organ Nestleder Av andre 1841 Sivilagronom 1993
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1841 Sivilagronom 1990
1994 Sametingsrådet Rådgivende organ Nestleder Av andre 1841 Sivilagronom 1993
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1841 Sivilagronom 1990
1995 Sametingsrådet Rådgivende organ Nestleder Av andre 1841 Sivilagronom 1993
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1841 Visepresident 1996
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1841 Visepresident 1996
1996 Sametingsrådet Rådgivende organ Nestleder Av andre 1841 Visepresident 1993
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1841 Førstekonsulent 1996
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1841 Førstekonsulent 1996
1997 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1841 Førstekonsulent 1993 1997
1997 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1841 Førstekonsulent 1997