Kjell Rydland

Denne siden viser opplysninger om Kjell Rydland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Rydland
NSD id-nummer: 7291
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor
1981 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor
1983 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980 1984
1984 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980 1984