Arild Sletten

Denne siden viser opplysninger om Arild Sletten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Sletten
NSD id-nummer: 7336
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Forsker 1979
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Forsker 1979
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Førsteamanuensis 1979 1985