Ivar Schjeldrup

Denne siden viser opplysninger om Ivar Schjeldrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Schjeldrup
NSD id-nummer: 7342
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 1977
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Forsker 1985
1996 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Forskningssjef 1995
1997 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Forskningssjef 1995