Ole Hvamstad

Denne siden viser opplysninger om Ole Hvamstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Hvamstad
NSD id-nummer: 7421
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1986
1987 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1986
1988 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1986
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1989
1989 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1986 1989
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1987
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1987
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1990
1990 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1989
1990 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1987
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1990
1991 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1989
1991 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1987
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Bonde 1987