Anders A. Fretheim

Denne siden viser opplysninger om Anders A. Fretheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders A. Fretheim
NSD id-nummer: 7467
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1983
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1983
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 520 Gardbruker 1986
1986 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1983
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 520 Gardbruker 1986
1987 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1983 1987
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 520 Gardbruker 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 520 Gardbruker 1986
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1989
1990 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1989
1991 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1989 1992
1992 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 520 Gardbruker 1989 1992