Thor Mellin-Olsen

Denne siden viser opplysninger om Thor Mellin-Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Mellin-Olsen
NSD id-nummer: 7521
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980 1980
1980 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1980 1980
1981 Flyvedlikeholdsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1983 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1990 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 115 Byråsjef 1990
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 115 Byråsjef 1990
1991 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 115 Byråsjef 1990
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 115 Byråsjef 1990
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 115 Byråsjef 1990