Odvar Thorsen

Denne siden viser opplysninger om Odvar Thorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odvar Thorsen
NSD id-nummer: 7592
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Direktør
1980 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 102 Direktør
1981 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Direktør
1981 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 102 Direktør
1982 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 102 Direktør 1976 1982