Kjell B. Einarsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell B. Einarsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell B. Einarsen
NSD id-nummer: 7678
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1976 1983
1989 Arbeidsgruppen for EF og norsk reiselivsnæring Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1989
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1997