Rolf Tingvold

Denne siden viser opplysninger om Rolf Tingvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Tingvold
NSD id-nummer: 7760
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967