Sylvi Lem

Denne siden viser opplysninger om Sylvi Lem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sylvi Lem
NSD id-nummer: 7763
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Postlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1980 1980
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 0 Sekretær 1981 1981
1982 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 0 Sekretær 1982 1982
1983 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1982
1983 Postlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1980
1984 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1982
1985 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1982
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1986
1986 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1982
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1986 1990
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1991
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1439 Sekretær 1991