Odd Dissen

Denne siden viser opplysninger om Odd Dissen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Dissen
NSD id-nummer: 7774
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Disponent 1976
1981 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Disponent 1976
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 501 Disponent 1978
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Disponent 1978
1992 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 501 Disponent 1978
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Disponent 1978