Turid Bertelsen

Denne siden viser opplysninger om Turid Bertelsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Bertelsen
NSD id-nummer: 7795
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1980 1980
1982 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Aspirant 1982 1982
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1980
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1980