Ola Øgar Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Ola Øgar Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Øgar Svendsen
NSD id-nummer: 7825
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefantikvar 1979
1980 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefantikvar 1979
1981 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1982 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sjefantikvar 1979
1983 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1984 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1985 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1986 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1987 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971
1988 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsantikvar 1971