Leif H. Bergsløkken

Denne siden viser opplysninger om Leif H. Bergsløkken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif H. Bergsløkken
NSD id-nummer: 7834
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Førstekonsulent 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Førstekonsulent 1973 1982
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstekonsulent 1980
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1973 1983
1984 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1973 1984
1985 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1984
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1973 1985
1986 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 214 Førstekonsulent 1984