Inger Lindgren

Denne siden viser opplysninger om Inger Lindgren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lindgren
NSD id-nummer: 7863
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1978
1981 Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1978
1982 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1978
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1978
1989 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1992 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1995 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995
1997 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1995