Erik C. Aagaard

Denne siden viser opplysninger om Erik C. Aagaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik C. Aagaard
NSD id-nummer: 7950
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat
1983 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1981 1983
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1979 1983
1986 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1986
1987 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1986
1987 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1981 1987
1987 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1979 1987
1988 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1986
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1990 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1990 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1981 1990
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1989
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1996
1997 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1996