Berit Rosvoll

Denne siden viser opplysninger om Berit Rosvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Rosvoll
NSD id-nummer: 7981
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Konsulent 1981 1981
1983 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent 1981
1984 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent 1981
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1985 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent 1981 1985
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1987 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1988 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1989
1989 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1990 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1991 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983