Kirsti Billington

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Billington fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Billington
NSD id-nummer: 8045
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Forbundssekretær 1980 1980
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Nestleder 1982
1983 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1984 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Nestleder 1982
1984 Statens premieringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1984
1984 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1985 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Nestleder 1982
1985 Statens premieringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1984
1985 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Nestleder 1982 1986
1986 Statens premieringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1984
1986 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1983 1986