Kristian Bloch

Denne siden viser opplysninger om Kristian Bloch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Bloch
NSD id-nummer: 8106
Fødselsår: 1911
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Pensjonist 1966 1980
1982 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Pensjonist 1966 1982