Arvid Werner

Denne siden viser opplysninger om Arvid Werner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Werner
NSD id-nummer: 8116
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Utvalg, anvendelse overskudd salg minnemynt 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef