Oddbjørn Solum

Denne siden viser opplysninger om Oddbjørn Solum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddbjørn Solum
NSD id-nummer: 8130
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Banksjef 1978
1988 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 805 Direktør 1988
1989 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 805 Direktør 1988
1990 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 805 Direktør 1988 1990