John Hermann Rudshagen

Denne siden viser opplysninger om John Hermann Rudshagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Hermann Rudshagen
NSD id-nummer: 8320
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst Ii
1981 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst Ii
1982 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 104 Oberst 1981 1982
1982 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst Ii 1980
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1983
1983 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 136 Oberst I 1983
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1983
1984 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 136 Oberst I 1983
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1983
1985 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 136 Oberst I 1983
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1983
1986 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 136 Oberst I 1983
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Generalløytnant 1988
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Generalløytnant 1988
1989 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 104 Generalløytnant 1988
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Generalløytnant 1988
1990 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 104 Generalløytnant 1988
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 104 Generalløytnant 1988
1991 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 104 Generalløytnant 1988