Robert Bakken

Denne siden viser opplysninger om Robert Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Robert Bakken
NSD id-nummer: 8440
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 OED/EL - Personellutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981