Ivar Netland

Denne siden viser opplysninger om Ivar Netland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Netland
NSD id-nummer: 845
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980 1980
1983 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980
1984 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980
1985 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980
1986 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980
1987 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1017 Yrkesrettleier 1980
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Kontorsjef 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Kontorsjef 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Kontorsjef 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Kontorsjef 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Kontorsjef 1988 1992