Gerd Kongstvedt Lund

Denne siden viser opplysninger om Gerd Kongstvedt Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Kongstvedt Lund
NSD id-nummer: 8502
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Damefrisørmester 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Damefrisørmester 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Damefrisørmester 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Damefrisørmester 1981
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmester 1981
1986 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 806 Damefrisørmester 1986
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1981
1987 Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 806 Damefrisørmeste 1986
1987 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1987
1988 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1981
1988 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1987
1989 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1981
1989 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1987
1990 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1987
1991 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 806 Damefrisørmeste 1987