Richard Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Richard Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Richard Pedersen
NSD id-nummer: 8541
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1981 1981
1982 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1983 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984