Marton Leine

Denne siden viser opplysninger om Marton Leine fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marton Leine
NSD id-nummer: 8552
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 822 Rektor 1981 1981
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 822 Rektor 1980
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 822 Rektor 1981 1984
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 822 Rektor 1976 1984
1984 Kompetanseutvalget for folkehøgskolen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 822 Rektor 1984
1985 Kompetanseutvalget for folkehøgskolen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 822 Rektor 1984
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 822 Rektor 1976 1988